غلامحسين محسنی‌اژه‌ای

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که به اعدام مه‌آفرید خسروی انجامید، همچنان باز است. سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید...

غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائيه در مورد آخرین جزئیات اجرای حکم مهدی هاشمی و بازداشت حمید...