غلامرضا خسروی

کنشگران کارزار«لغو گام به گام اعدام (لگام)» با انتشار بیانیه‌ای به اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی در ایران اعتراض کردند.

همزمان با اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی، هشت زندانی ديگر در زندان رجايی‌شهر کرج اعدام شده‌اند.

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی در زندان رجايی‌شهر را محکوم کرد و مغایر با قوانين...

‌خبرگزاری ایسنا گزارش داد حکم اعدام زندانی سیاسی، غلامرضا خسروی به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» سحرگاه...

غلام‌رضا خسروی سوادجانی، زندانی سياسی در ايران که قرار بود حکم اعدام وی روز ۲۰ شهریورماه اجرا شود، اعدام...

نزديکان غلام‌رضا خسروی سوادجانی، زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين از تعيين تاريخ دوشنبه ۲۰ شهريورماه جاری...