غلامعلی صادقی

غلامعلی صادقی اعلام کرده که مارتین آر وایت، نظامی سابق آمریکایی که در مشهد زندانی است شاکی خصوصی دارد....

قوه قضائیه لغو کنسرت‌ها را حق خودش می‌داند. مشهد هم همچنان جایگاه ویژه‌ای برای خودش قائل است. غلامعلی صادقی...

اظهار نظر مقامات درباره ماجرای جلوگیری از سخنرانی علی مطهری، نائب رئیس مجلس، ادامه دارد. در آخرین مورد، دادستان...