غنچه قوامی

۳۰۰ نفر از فعالان مدنی، سياسی و فرهنگی با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواهان رعايت حقوق قانونی...