فاجعه زیست محیطی در نیوزلند

از ۳۰ سال پیش تاکنون در نیوزلند این تعداد نهنگ جان خود را از دست نداده بودند. بیش از...