فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

با درخواست صنایع لبنی برای

شهر اراک به دلیل آلودگی‌های فراوان زیست محیطی از عوارض زیست محیطی ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و احتمال افزایش دوباره دستمزد کارگران...

اعلام خبرهای مربوط به افزایش قیمت بنزین، در افکار عمومی باعث واکنش‌هایی شد. شبیه دوره قبل اعلام نرخ جدید...

در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، کارشناسان و دست اندرکاران تولید مواد غذایی در کشور نگرانی‌هایی نسبت به...

یک عضو هیئت رئیسه «فراکسیون

در آستانه فاز دوم هدفمندی یارانه ها، وعده داده شده است که افراد فاقد بیمه خدمات درمانی، تحت پوشش...

فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها