فاز ۱۴ عسلویه

کارگران فازهای مختلف عسلویه در حالی حقوق‌های‌شان را با تاخیر دریافت می‌کنند که کارشان به روزهای آخر خود نزدیک...

تجمع کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ منطقه عسلویه در اعتراض به تاخیر در دریافت حقوق‌شان، روز یک‌شنبه نهم خرداد ماه...

کارگران فاز ۱۴ عسلویه پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند. آن‌ها که سال گذشته با وعده پرداخت سه ماه حقوق...