فاضلاب شهری

کوت عبدالله اهواز

آب آشامیدنی در برخی از

جلال ایجادی – طبیعت ایران ویران می‌شود. تالاب‌ها یکی پس از دیگری بیمار و گاه برای همیشه خشک می‌شوند...