فاضل سای

دادگاهی در استانبول امروز محکومیت

اکبر فلاح‌زاده - دادگاهی در استانبول به‌خاطر اشاره طنزآمیز فاضل سای به آیاتی از قرآن، ایطن هنرمند را به...

فاضل سای، موسیقیدان و پیانیست

فاضل سای، پيانيست مشهور ترک با اعلام آته‌ايست بودن خود و با به‌ چالش کشيدن اسلام‌گرايان و مخالفت با...