فاطمه بداغی

فاطمه بداغی از درخواست رسيدگی قضايی در مورد اظهارات منصور ارضی عليه مشايی خبر داد.


به گزارش خبرگزاری دانشجويان...

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئيس‌جمهوری گفت اعضای دولت هيچ احضاريه يا حکم جلبی دريافت نکرده‌اند.


به گزارش خبرگزاری جمهوری...