فاطمه فنائیان

فاطمه فنائیان – زیستن پشت درهای بسته: سفره‌هایی گسترده در نشیمن خانه‌ها، دختر و پسر جوانی که با هم...

حامد اولین کسی نیست که در پی فشار ناشی از شرایط پناهندگی دست به خودکشی می‌زند؛ محمد رهسپار هم...

فاطمه فنائیان - سحر دلیجانی، نویسنده کتاب بچه‌های درخت جاکاندرا هم مثل یکی از شخصیت‌های داستانش در زندان اوین...