فاطمه هاشمی رفسنجانی

تنها چند ساعت پس از اينکه اعلام شد فاطمه هاشمی رفسنجانی از سوی دادگاه تجديدنظر تبرئه شده، گزارش شده...

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، تابستان سال گذشته عليه فاطمه هاشمی رفسنجانی، رئيس بنياد بيماری‌های خاص به اتهام «نشر...

فاطمه هاشمی رفسنجانی، دختر هاشمی

محمود علی‌زاده طباطبایی، وکیل فاطمه

محمود علی‌زاده طباطبایی، وکیل فاطمه

فاطمه هاشمی رفسنجانی می‌گوید به

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران

فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی

امروز در حالی که در

فاطمه هاشمی دختر اکبر هاشمی

فاطمه هاشمی رفسنجانی، رئيس بنياد امور بيماری‌های خاص گفته است "يا تحريم‌ها عليه ايران هوشمندانه نبوده يا آن‌که با...

آيت‌الله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، اقدامات غرب عليه ايران را "تهاجم فلج‌کننده" ناميد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،...

فاطمه هاشمی رفسنجانی، رئيس بنياد بيماری‌های خاص ايران در نامه‌ای به بان کی مون، دبير کل سازمان ملل نسبت...