فاطمه هاشمی رفسنجانی

فاطمه هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید وصیت‌نامه‌ای که از پدرش در صداوسیما خوانده شد وصیت‌نامه آخر او...

محمود علیزاده‌ طباطبایی، وکیل مدافع فاطمه هاشمی رفسنجانی از احضار موکلش به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه خبر...