فتوای قتل سلمان رشدی

الاهه نجفی- به گفته دانیل کوهن بندیت نوعی از فاشیسم وجود دارد که در اسلام تکیه‌گاهی پیدا کرده. پیشینه...