فدراسيون بين‌ المللی جامعه‌های حقوق بشر

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از کشورهای تشکیل‌دهنده ائتلاف علیه داعش خواست موازین بین‌المللی بشردوستانه را رعایت کنند.

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی در زندان رجايی‌شهر را محکوم کرد و مغایر با قوانين...

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بيانيه مشترکی از "موج تازه...