فدراسیون بین ‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواست علاوه بر آزادی فوری نسرین ستوده، به مقررات سازمان ملل در مورد رفتار...