فدراسیون والیبال

رباب شهريان،معاون ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان گفته که با رئیس فدراسیون والیبال صحبت کرده و به او...

رئيس فدراسيون جهانی واليبال، با ارسال نامه‌ای به رئيس فدراسيون واليبال ايران، ضمن عذر خواهی و تشکر از ايران،...