فدریکا موگرینی

ایرج ادیب‌زاده - آیا نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای ایران که از سال ۲۰۰۲ آغاز شده، به...

با شلیک سربازان اسرائیلی به صفوف تظاهرکنندگان در شهر الخلیل و کشته شدن یک جوان، تنش در کرانه...

سرانجام و پس از هفته‌ها مذاکره و مشاوره، فدریکا موگرینی، وزیر خارجه ۴۱ ساله و سوسیال دمکرات ایتالیا به...