فرآورده‌ های سوختی مایع

در پی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی مایع، وزارت نفت پيشنهاد افزايش قیمت گاز طبيعی را به دولت ارائه داده...