فرانسوا اوزون

مجتبا یوسفی‌پور - نمایش عمومی فیلم «جوان و زیبا» ساخته فرانسوا اوزون در انگلستان و ایرلند آغاز شد. اوزون...