فرانک اشتاین مایر

وزیر خارجه آلمان گفت در مذاکرات گام‌هایی به پیش برداشته شده اما موانع عمده‌ای باقی مانده‌اند. رئيس سازمان انرژی...

ایران از پیشرفت نکردن مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه ۱+۵ خبر داد، آمریکا اما گفت که این مذاکرات پیشرفت...