فرانک ـ والتر اشتاین مایر

فرانک - والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان و عضو حزب سوسیال‌دمکرات این کشور قصد دارد در ماه اکتبر...

ایران از پیشرفت نکردن مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه ۱+۵ خبر داد، آمریکا اما گفت که این مذاکرات پیشرفت...