فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی

سخنگوی فراکسیون امید گفته است در جلسه این فراکسیون با روحانی، به او گفته شده که باید به‌ عنوان...