فرح بخشی

امین انواری، فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که یک‌شنبه ۱۲ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، سه‌شنبه...

امین انواری، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک، از دوازدهم مهر در بازداشت به سر می‌برد. فرح بخشی، مادر او، درباره نحوه...