فرزاد طالبی

قرار است سرپرست دفتر موسیقی ارشاد اسلامی تغییر کند. زمینه‌ای فراهم آمده برای دخالت قوه قضائیه در سیاست‌‌گذاری‌های وزیر...

وزارت ارشاد اعلام کرده با اداره اماکن نیروی انتظامی برای برگزاری کنسرت‌ها به توافق رسیده و دیگر نیروی...

فرزاد طالبی که ۱۴ فروردین به طور رسمی به سرپرستی دفتر موسیقی ارشاد منصوب شده می‌خواهد برای منع فعالیت...