فرشاد اریا

شهزاده سمرقندی - نخستین فیلم بلند فرشاد آریا به زندگی یک دختر ایرانی به نام رویا در هلند می‌پردازد...