فرشاد خدیری

آنتونیو نگری و رائول سانچز سدیلو − شهروندان تمام جهان به‌دنبال اروپایی دموکراتیک هستند که می‌تواند نقشی کلیدی در...

یاسین الحاج صالح − همواره شگفت‌زده بوده‌ام از این‌که چپ‌گراهای جریان غالب غربی تقریباً هیچ چیز درباره‌ سوریه، جامعه‌...

یانیس واروفاکیس − چرا هنوز از دست مارکس عصبانی هستم؟ چرا به انتخاب خود مارکسیستی نامنسجم و دمدمی‌مزاج‌ام؟