فرشته مولوی

«روایتی از ادبیات فارسی در تبعید» در ۱۴ مجلد و در ۸ هزار صفحه حاصل پژوهش ملیحه تیره‌گل است....

«میزان» در این نیست که نویسنده ایران‌نشین است یا نه. خط‌کش سانسور پی دوام گسست ذهنی است زیرا می‌داند...

فرشته مولوی - لئونارد کوهن، هنرمند فقید کانادایی را ملک‌‌الشعرای زن و شراب و ترانه هم خوانده‌ بودند. نقدی...

الهه دهنوی - فرشته مولوی در رمان «تاریک‌خانه‌ آدم» با تم آشنای پسرکشی که در ادبیات فارسی سابقه درازی...

دهنوی - تاریک‌خانه‌ آدم رمان تازهٔ فرشته مولوی، مواجههٔ مرد ایرانی مهاجر پنج‌ و چند‌ساله‌ای را با همجنسگرا بودن...

مسعود کدخدایی- «تاریک‌خانه آدم» نوشته فرشته مولوی ما را پای اعترافات کسی می‌نشاند که فرهنگِ جامعه‌ای که در آن...

«تاریک‌‌خانه آدم»داستان پدری‌ست که سخت‌ترین و دردناک‌ترین تابوی فرهنگی ما وامی‌داردش تا همجنس‌گرایی پسر دلبندش را برنتابد....

رمان «حالا کی بنفشه می‌کاری» که در سال ۱۳۹۱ در تهران به چاپ رسیده است. «حالا کی بنفشه می‌کاری»...