فرمان مهاجرتی ترامپ

ایالت هاوایی موفق شد ثابت کند که فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا با بخشی از قانون اساسی آمریکا درباره...

گروهی از نویسندگان در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از فرمان مهاجرتی ترامپ انتقاد کرده‌اند و از او...