فرناندو دل پاسو

جهان «دل پاسو» متأثر از آثار نویسندگانی چون خوآن رولفو، ویلیام فاکنر، جیمز جویس و لوئیس کارول است.او...