فرهاد توحیدی

شماری از سینماگران ارزشی عضو

در پی برگزاری دو تجمع

در «گذشته» ساخته اصغر فرهادی

دولت در آخرین لحظه عقب‌نشینی کرد و تن به قانون داد. اکنون با انتشار فراخوان مجمع عمومی خانه سینما...

سازمان سینمایی اساسنامه متفاوتی به خانه سینما ابلاغ کرده و یک ضرب‌العجل ده روزه هم برای بازگشایی خانه سینما...

اکبر فلاح‌زاده - در میان وعده‌هایی که نامزدهای ریاست جمهوری به مردم می‌دهند، هنرمندان کم‌ترین بهره را می‌برند. فرهنگ...

محمد حسینی، وزیر فرهنگ و

سخنگوی خانه سینما از تشکیل صنوف سینمایی جدید انتقاد کرد و گفت: اینکه دولت در مسیر تاسیس اصناف...

فرهاد توحيدی، نايب رئيس خانه سينما گفته برای پيگيری وضعيت سينماگران زندانی در ايران، کميته‌ای تشکيل می‌شود.

 

توحيدی سه‌شنبه ۲۸...