فرهنگستان زبان و ادب فارسی

یوسف سعادت، زبان‌شناس: برای آنکه بتوانیم رخدادهای پیچیده ماوراءالنهر را در طول چند قرن از تاریخ آن سامان بررسی...

یک زبان در حال انقراض و یک پژوهشگر ممتاز. دانشمندان اروپایی به آثار قریب درباره زبان سغدی استناد می‌کنند....

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی توئیتری برای توجیه بودجه اختصاص‌یافته به فرهنگستان به...

س. اقبال - شراگیم، فرزند نیما، آثار منتشر نشده پدرش را به فرهنگستان زبان و ادب فارسی سپرده. آیا...

فرهنگستان برای واژه‌های زیست‌شناسی معادل‌هایی ساخته. اشخاصی واژه‌های ابداعی خودشان را به جای واژه‌های فرهنگستان جا زده‌اند و...

ابوالحسن نجفی از زبان‌شناسان و مترجمان برجسته ایران و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ۸۶ سالگی دیده...

الاهه نجفی - بودجه‌ای که در سال جاری به فرهنگستان زبان اختصاص پیدا کرده بود ۱۳ میلیارد و...

در حالی که دولت بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی را افزایش داده است، کميسيون فرهنگی مجلس می‌گوید این...

فرهنگستان زبان و ادب فارسی از شیوه گزارشگری فوتبال در ایران ناراضی است. گزارشگران از برابرنهادهای فرهنگستان برای واژه‌های...

مخالفت اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی با موضوع آموزش به زبان مادری در مدارس و «وارداتی» و «خطرناک»...

شماری از اعضای فرهنگستان زبان