فرهنگ تجاوز

بنفشه جمالی - مقابله با فرهنگ تجاوز نیازمند عزمی جدی است. در گام نخست برای مبارزه با فرهنگ تجاوز...

اگر مرد هستید، بخشی از فرهنگ تجاوزید. می‌دانم. به‌نظر خیلی خشن می‌آید. شما لزوما متجاوز نیستید، اما سبب تداوم...

انتشار فیلم تجاوز گروهی ۳۰ مرد به دختری ۱۶ ساله در برزیل مردم این کشور را شوکه کرد. هزاران...

فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن بیش از ۳۰ مرد به یک دختر نوچوان تجاوز ...