فرهنگ کتاب خوانی در ایران

کتاب‌فروشی‌های سیار با توجه به قابلیت جابه‌جا شدن در شهر، می‌توانند عامل مناسبی برای تبلیغات شهری در حوزه کتاب...

کتاب‌خانه شناور با هدف کمک به کودکان و نوجوانان روستاهای مجاور تالاب شادگان فعال شده است.

نویسنده نام‌آشنای ایرانی به عنوان نمونه‌ای از سانسور هوشمند به حذف کتاب‌هایش از کتابخانه ملی اشاره کرد. معاون کتابخانه...