فروش آب سنگین ایران به آمریکا

در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا خرید آب سنگین از ایران را ممنوع اعلام کرده، ایران می‌گوید ۳۲ تُن...

کاخ سفید تهدید کرده بود که پیش‌نویس قانون منع خرید آب سنگین از ایران را که قرار بود مجلس...