فروش تجهیزات جاسوسی به ایران

به گفته شوگایف روسیه آماده‌ است با ایران برای امضای قراردادهای نظامی بیشتر گفتگو کند

تحقیقی مخفیانه از سازوکار شرکت‌های فروش نرم‌افزارهای جاسوسی به مشتریان از کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی پرده برداشت. آنها با...