فروش تسلیحات

گزارش مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی بیشترین فروش جنگ‌افزار را داشته‌اند و میزان فروش...

انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم می‌گوید صادرات سلاح در پنج سال گذشته به بالاترین حجم خود از سال ۱۹۹۰...

روزنامه «زود دویچه تسایتونگ» فروش چند تانک آلمان به قطر را افشا کرد. این اقدام می‌تواند دولت فدرال آلمان...

انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم می‌گوید که در پنج سال گذشته، فروش تسلیحات در جهان ۱۶ درصد افزایش یافته...