فروش کودکان

بیشتر کودکان به اصطلاح حکومتیان «بی‌هویت»، حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی هستند. به گفته یک نماینده مجلس،...

یک نماینده مجلس ایران در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، از ارائه گزارش‌هایی مبنی بر فروش کودکان دختر...