فروش کودکان دختر

یک نماینده مجلس ایران در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، از ارائه گزارش‌هایی مبنی بر فروش کودکان دختر...