فروغ علایی

بنا بر اعلام یکی از اعضای دید‌بان حقوق بشر ایران، چهار تن از فعالان زنان که روز دوشنبه ۲۱...

بازداشت او روز دوشنبه ۲۱ مرداد ماه در ارتباط با مساله ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران اتفاق افتاده....

بر اساس گزارش‌هایی که از ایران رسیده، روز دوشنبه ۲۱ مرداد، تعدادی از فعالان #ورود_زنان_به_ورزشگاه‌ها موسوم به «دختران آزادی»...