فرونشستن زمین

مطالعات جدید نشان می‌دهند که برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی روی گسل‌ها فشار می‌آورد و احتمال بروز زلزله...

طبق اعلام سازمان محیط زیست، زمین‌های جنوب تهران ۹۰ برابر بیش از استانداردهای اروپا دچار فرونشست شده‌اند. از دلایل...

یک میلیون هکتار از عرصه‌ها و اراضی طبیعی ایران به دلیل مدیریت نادرست، برداشت بی رویه آب از چاه‌های...

گزارش‌های محلی حاکی از ترک خوردن زمین‌های اطراف سد گتوند در خوزستان است اما مجری سد آنها را تکذیب...