فرونشست دشت

بیشترین میزان فرونشست در جنوب و جنوب غربی بخش‌های میانی تهران گزارش شده. زیرساخت‌های پایتخت در خطر است. این...

در ایران فرونشست زمین را به برداشت زیاده از آب‌های زیرزمینی مرتبط می‌دانند. تهران، کرمان و دشت‌های مشهد...

عبدالکریم هاشمی، نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس در مورد وضعیت بحرانی بیش از ۳۰ روستای میناب که...