فریبا صدیقیم

«روایتی از ادبیات فارسی در تبعید» در ۱۴ مجلد و در ۸ هزار صفحه حاصل پژوهش تازه ملیحه تیره‌گل...

«لیورا» نوشته فریبا صدیقیم داستان زنی یهودی است که در خانواده‌ای پریشان با مادری مقتدر و پدری متزلزل...