فریبا کمال آبادی

فریبا کمال‌آبادی،‌ از رهبران جامعه بهائی ایران که ۱۰ سال پیش بازداشت شده بود، سرانجام پس از سپری کردن...

احسان مهرابی- فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی فائزه هاشمی از همان ابتدا با جنجال و ورود به خطوط قرمز همزاد...

وکیل خانواده هاشمی می‌گوید فائزه یک دکترای علوم سیاسی با ۵۴ سال سن است و کارهایش به پدرش ربطی...

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی، یکی از رهبران جامعه...

مکارم ملاقات فائزه رفسنجانی با مدیر جامعه بهاییان را مستوجب پیگرد دانست و از دیگران خواست سکوت نکنند. او...