فریبرز رئیس‌دانا

النار انصاری: این گفت‌و‌گو حاصل دیداری است که جهت مصاحبه با فریبرز رئیس‌دانا در مهر ۱۳۹۸ درباره«حق تشکل‌یابی...

امیر هنگامی - «تقاضای کلان مقیاس برای خدمات درمانی در ایران» مقاله‌ای است که فریبرز رئیس‌دانا در سال ۱۳۷۷...

این اقتصاددان و نویسنده سرشناس که به ذات الریه مبتلا شده بود در بیمارستان پارس تهران چشم بر جهان...