فریدونکنار

با حضور بیش از ۵۰ نفر از پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران، پانصد رشته دام هوایی در...

کاربست روش‌های فجیع شکار همچون «دام هوایی» و کشتار گسترده پرندگان مهاجر در فریدونکنار صدای افکار عمومی را در...

اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از اینکه شهر فریدونکنار در شمال کشور به «کشتارگاه پرندگان...