فریناز خسروانی

وزارت اطلاعات ایران می‌گوید یک گروه را در پیوند با رویدادهای هتل تارای شهر مهاباد که به درگیری مردم...

جعفر کتانی، فرماندار مهاباد گفته است متهم پرونده فريناز خسروانی، دختری که برای فرار از تجاوز خودکشی کرد، بازرس...

بهداد بردبار- مرگ یک دختر جوان مهابادی براثر سقوط از طبقه چهارم هتل تارا، با ادعای تجاوز یک...