فساد در جمهوری اسلامی

علی افشاری − پول خرج می‌کنند، تا نماینده شوند. این پول از کجا می‌آید؟ پول کثیف خرید کرسی نمایندگی،...