فضاپیمای اوریون

پروازی بدون سرنشین و آزمایشی

ماژول خدمات‌رسانی کپسول سرنشین‌دار آتی ناسا، موسوم به اوریون دارد آماده می‌شود تا فضانوردان را به ماه، سیارک‌ها و...