فضای امنیتی دانشگاه‌ها

#دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران به #سکوت اساتید و مدرسان این دانشگاه در برابر بازداشت #نجمه_واحدی اعتراض کردند. به...

وزیر علوم می‌گوید: دانشجوی ستاره‌داری وجود ندارد. در همان حال احضار و بازداشت دانشجویان و صدور احکام قضایی سنگین...

برای نزدیک به نیمی از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اخیر پرونده قضایی تشکیل شده است، اتهام هم...

۱۶ آذری دیگر در ایران - روز #دانشجو کاری از اسد بیناخواهی

اعتراض دانشجویان به روند کالایی‌سازی آموزش، تبعیض جنسیتی، و امنیتی کردن فضای دانشگاه ادامه داشت. سخنرانی مسعود پزشکیان،...

تحصیل رایگان و لغو طرح کارورزی و پایان دادن به فضای امنیتی در دانشگاه‌ها از مهم‌ترین خواسته‌های دانشجویان است....